O warsztatach

Warsztaty dla projektantów „Projektowanie budynków z optymalnymi rozwiązaniami przeciwpożarowymi”

Czego Projektanci dowiedzą się podczas warsztatów :
1. Pokażemy Państwu pożary i omówimy ich wpływ na projektowane przez Was elementy. Czyli pokażemy sens przepisów a nie ich literę.
2. Pokażemy dlaczego elementy, których architekci tak bardzo nie lubią czyli pasy międzykondygnacyjne wpływają na bezpieczeństwo budynku oraz co zrobić, żeby było bezpiecznie a wizja architekta zachowana.
3. Pokażemy różne rozwiązania dróg pożarowych. Bo oczywiście, że chcemy, aby obiekty miały drogi pożarowe, ale nie chcemy samych placów manewrowych zamiast parków i skwerów.
4. Pokażemy jak na wstępnym etapie projektowym w 10 sekund, zgrubnie oszacować gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej.
5. Pokażemy jak czasem drobne niedopowiedzenia w projekcie mogą spowodować katastrofę na odbiorze PSP
6. Pokażemy kiedy projektantowi powinny włączać się lampki ostrzegawcze przed podpisaniem umowy
7. I wiele innych zagadnień.

Dlaczego warsztaty i kto będzie je prowadził?

W tym roku mija 20 rocznica uzgadniania przeze mnie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Te 20 lat nauczyło mnie m.in. szacunku wobec procesu projektowania i realizacji budynku oraz zakresu zadań jakie muszą zrealizować projektanci.
Razem z moim zespołem czyli firmą Garda dużo pracujemy przy uzgadnianiu dokumentacji, ale również bardzo wiele czasu spędzamy na budowach. Widzimy jak nasze zapisy i wymagania przekładają się na tamtą rzeczywistość. Wiedza praktyczna sprawia, że zarówno ja, jak i mój Zespół mamy świadomość, że ochrona przeciwpożarowa jest oczywiście bardzo ważnym, ale jednak jednym z wielu elementów. Elementem, a nie podmiotem.

Żeby osiągnąć wspólny cel, czyli bezpieczny, funkcjonalny i ładny budynek wszystkie elementy muszą ze sobą współpracować. Właśnie o tym jak wkomponować ochronę przeciwpożarową w cały proces będą warsztaty. Zorganizowane i prowadzone przez praktyków- czyli zespół Gardy pod moim kierownictwem – dla praktyków. Jak (nomen omen) ognia będziemy unikać rozważań akademickich .
W tym zakresie w mojej ocenie ciągle funkcjonuje w kraju tak wiele mitów, nieporozumień i niedomówień, a na rynku szkoleń przedstawiane są zagadnienia ppoż. oderwane od praktyki, że takie warsztaty pomogą, mam nadzieję, we wzajemnym zrozumieniu i usprawnią proces projektowy.

ZAPISY I REJESTRACJA

Informacje dotyczące rejestracji dostępne są tutaj.

Paweł Ciszewski
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych