Organizatorzy

Organizatorami szkolenia są firmy:

 

Garda Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej

www.ciszewski.eu

GardaTech Sp. z o.o.

www.gardatech.pl

Firma Garda Paweł Ciszewski działa od 2006 roku .
Specjalizujemy się w szeroko rozumianym doradztwie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W szczególności zajmujemy się:
– przygotowaniem inwestycji do odbiorów,
– uzgadnianiem dokumentacji projektowej w zakresie ppoż.
– projektowaniem systemów ppoż.,
– ekspertyzami, instrukcjami, opiniami,
– ocenami zagrożenia wybuchem,
– scenariuszami pożarowymi
– symulacjami pożarów.

Z przykładowych zadań (I kwartał 2018) obecnie nadzorujemy realizację projektu oraz dostawy znaków i gaśnic na budowie dwóch magazynów o łącznej powierzchni 140 tysięcy m2. Na stałe współpracujemy z kilkunastoma Centrami Handlowymi o powierzchni od 40 tysięcy m2  do 130 tysięcy m2 audytując, nadzorując prowadzone w nich przebudowy, tworząc właściwą dokumentację (IBP, scenariusze, analizy , symulacje CFD ) oraz opiniując przebudowy. Bardzo dużo pracy i zaangażowania włożyliśmy w opracowanie ekspertyzy budynku głównego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Pracujemy również na wielu mniejszych obiektach.

Naszym partnerem biznesowym jest firma  GardaTech.pl , która jest bardziej zorientowana na dostawy sprzętu i urządzeń oraz usługi wykonawcze.

Zapraszamy do współpracy!

 

 

Zespół Gardy tworzą (kolejność według stażu w firmie)

mgr inż. pożarnictwa Paweł Ciszewski – właściciel
absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie (uk.1990 r.)
Ukończone studia podyplomowe „Oddymianie budynków – wentylacja pożarowa” Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska.
W latach 1998- 2017 biegły sądowy ochrony przeciwpożarowej
Od 1998 roku do chwili obecnej rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

inż. pożarnictwa Stanisław Głowacki
absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Specjalizuje się w zakresie oceny dokumentacji projektowej, przygotowaniu ekspertyz, scenariuszach i instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego oraz instalacji tryskaczowej.

inż. Adrian Ciszewski
absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
Ukończone studia podyplomowe „Oddymianie budynków – wentylacja pożarowa” Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska.
Projektant systemów sygnalizacji pożarowej
Specjalizuje się w symulacjach pożarów oraz szeroko rozumianym oddymianiu budynków .

Kamil Ciszewski
student ostatniego roku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Specjalizuje się w symulacjach pożarów i symulacjach ewakuacji .

 

inż. pożarnictwa Adam Sosnowski
absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (uk.2011 r.)
Projektant systemów sygnalizacji pożarowej
Specjalizuje się w zakresie oceny dokumentacji projektowej, przygotowaniu ekspertyz, scenariuszach i instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego.

 

inż. pożarnictwa Kamil Włuka
absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Specjalizuje się w ocenach zagrożenia wybuchem, ocenach dokumentacji projektowej, przygotowaniu ekspertyz, scenariuszach i instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego.